Mjesec: Maj 2018.

Zaee

Dobar dan vam 鱉elimo moji blogovi pro鱉imati e se kroz cjelokupne teme vezano za “mamu i bebu”
Dana禳nja tema biti e:

“ZAEE”

Da li ste sigurni da znate kako da napravite bebu i da li razumijete sve zamr禳ene detalje? Naravno, imate osnovno znanje, ali tu je mnogo vi禳e je to od onog klasnickog “skinemo se imamo odnos” i buuum za devet mjeseci stize nasljednik. Da li znate odakle tano sperma i jajna elija dolaze, ili kako se te dvije stvari odlue da pronau jedno drugo i stvore novi 鱉ivot? Ili da imate samo oko 20 posto 禳anse za zaee tokom svakog ciklusa, ak i ako je vreme bilo pravo??? Hm da li ste to znalii? Mozda samo vas 20% da je znalo za ovo.

Unutar 鱉enskog tela – Kako se izle鱉e jaje? Za 鱉ene, mogunost trudnoe poinje u jajnicima. Svaka djevojica se raa sa jajnim elijama koje se tokom zivota vise nikada nee proizvesti. U stvari, mnoga od njih poinju da umiru gotovo odmah, medjutim ostaje ih puno za va禳e reproduktivne godine. Negdje izmeu 12. i 16. dana posle ciklusa, jajna elija dosti鱉e zrelost u jednom od dva jajnika. Jajnik je oslobaa i zatim je brzo usisa levkast otvor najbli鱉eg jajovoda. Ovim oslobaanjem jajne elije, koje se naziva ovulacija, zapoinje odbrojavanje vremena za zaee. Prosjena jajna elija 鱉ivi samo 24 sata, tako da mora da bude oploena uskoro, da bi dijete bilo zaeto. Ako se va禳 jajna elija sastane sa zdravom spermom na putu prema materici, njih dvoje se mogu spojiti i zapoeti proces stvaranja novog 鱉ivota, a ako ne, jajna elija zavr禳ava svoj put u materici i propada. Kad se trudnoa ne dogodi, jajnik ne proizvodi estrogene i progesterone, hormone koji e pomoi u odr鱉avanju trudnoe i sluznica koja obla鱉e matericu se olju禳ti za vreme menstruacije.

Unutar tjela mu禳karca (Izrada ubriva) -mu禳karci su gotovo stalno na poslu proizvodnje miliona spermatozoida, ija je jedina svrha u 鱉ivotu da plivaju za svoj 鱉ivot i prodru u jaja禳ce. Mu禳karci nisu roeni sa gotovom spermom. Oni je stvaraju redovnim tempom. Budui da prosena sperma 鱉ivi samo nekoliko nedelja u mu禳kom tjelu i da se od 30 do 300 miliona oslobodi sa svakom ejakulacijom, proizvodnja opreme za oplodnju radi 24 sata 7 dana u nedelji. Samo jedan spermatozoid mo鱉e da oplodi jaje – to je sluaj ak i za blizance. Put spermatozoida do jaja禳aca nije lak. Prva prepreka je nivo pH kiselosti u vagini koja mo鱉e da bude smrtonosna za spermu,zatim tu je sluz koja se mo鱉e initi kao neprobojan pla禳t osim tokom jednog ili dva dana kada ste najplodniji i kada se udesno olabavljuje tako da nekoliko najjaih plivaa mo鱉e da nae put. Spermatozoidi koji pre鱉ive jo禳 uvek imaju dug put. Sve u svemu, potrebno je da putuju oko sedam centimetara od grlia materice kroz nju do jajovoda. Kad uzmete u obzir da oni putuju brzinom od oko 2,5cm na 15 minuta, to je prilino putovanje.Najbr鱉i takmiari mogu da nau jajnu eliju za samo 45 minuta, a za najsporije to mo鱉e potrajati do 12 sati. Ako ne pronae jaja禳ce u jajovodima za vreme polnog odnosa, sperma mo鱉e da eka tamo u fazi mirovanja do 72 sata.Samo nekoliko desetina spermatozoida e ikada stii do jajne elije. Ostatak biva zarobljen, izgubljen – mo鱉da krenu kroz pogre禳an jajovod – ili umru na putu. Za nekoliko srenika koji su do禳li u blizinu jajne elije, trka nije gotova. Oni moraju da rade kao pomahnitali da bi prodrli skoz spolja禳nji omota jaja禳ca i ui u njega pre drugih.

Ako prodru, dolazi do mnogih promjena na jajnoj eliji tako da od tog momenta drugi spermatozoidi ne mogu vi禳e ui. To je kao 禳tit koji se stvori preko jajne elije tano u trenutku kada je prvi spermatozoid sigurno unutra.Sada poinje pravo udo. Jajna elija e biti oploena u roku od 24 sata tako 禳to se genetski materijal u spermatozoidu kombinuje sa genetskim materijalom u jajnoj eliji za stvaranje novih elija koje ubrzo poinju sa deljenjem. Vi zapravo niste trudni sve dok snop novih elija, poznat kao embrion, ne proputuje ostatak puta kroz donji deo jajovoda i sam se ne prikai na zid materice.Meutim, mo鱉ete da imate vanmaterninu trudnou ako se embrion implantira bilo gde drugde osim u materici, kao 禳to je na primer jajovod. Vanmaterine trudnoe nisu odr鱉ive i potrebno je uzeti ljekove kako bi se zaustavio rast ili imati operaciju da biste je uklonili i time spreili rupture i 禳tetu na va禳em jajovodu.Ta zavr禳na dionica puta, implantacija embriona u zid materice, mo鱉e da potraje jo禳 oko tri dana, ali mo鱉e da proe jo禳 nekoliko nedelja dok ne propustite menstruaciju i posumnjate da ste na putu da imate dete.Ako propustite va禳 ciklus ili imate neke od drugih znakova trudnoe, mo鱉ete da koristite test za trudnou kako bi saznali sa sigurno禳u da li imate jedno maleno na putu.

㏎ta se dogaa dok ste zauzeti u seksu? Veliki trenutak je stigao i to zapravo u seksu. Pored sve zabave, va禳a tjela su u stanju napetosti koja e, nadamo se zavr禳iti u orgazmu, tom divnom, ugodnom oseaju relaksacije koji takoe ima va鱉nu biolo禳ku funkciju. Kod mu禳karaca orgazam pokree izbacivanje sperme bogate spermatozoidima u vaginu i prema grliu materice brzinom oko 15 km na sat. Taj proces, poznat kao ejakulacija, spermi daje poetni start na putu do jajne elije. 鬚eni vrhunac takoe poma鱉e zaee. Neka istra鱉ivanja pokazuju da kontrakcije nalik talasima povezane sa 鱉enskim orgazmom poma鱉u da povuku spermu dublje u cerviks.Mnogi parovi smatraju da je odreeni seksualni polo鱉aj najbolji za pravljenje bebe. Niko ne zna sa sigurno禳u, ali neki strunjaci veruju da su misionarski polo鱉aj (mu禳karac gore) ili polo鱉aj iza (mu禳karac iza 鱉ene, oboje sa pogledom na istom pravcu) najbolje jer omoguuju duboku penetraciju. Ali, 禳ta god 鱉elite. Najva鱉nija stvar oko seksa je da oboje imate dobar provod i da to radite dovoljno esto da bi postojala 鱉iva sperma u 鱉enskom reproduktivnom traktu za vreme ovulacije. To znai da treba voditi ljubav barem svaki drugi dan tokom sredine ciklusa.

¥eset gre禳aka koje mogu da utiu na zaee:

 1. Nemate dovoljno seksa;
 2. Imate previ禳e seksa;
 3. Praktikujete uvjek iste poze;
 4. Pretpostavke da je u 鱉eni problem;
 5. Propu禳tanje ovulacije;
 6. Imate seks tano na dan ovulacije;
 7. Koristite lubrikante;
 8. Odmah tra鱉ite strunu pomo;
 9. Ne tra鱉ite strunu pomo na vreme;
 10. Zanemarujete op禳te zdravstveno stanje;

㏎avjeti za uspesno zacece:Pratite svoj menstrualni ciklus

 1. Redovno poseujte ginekologa;
 2. Izaberite pravi trenutak;
 3. Unosite dovoljno magnezijuma;
 4. Normalizujte svoju telesnu te鱉inu;
 5. Ne izla鱉ite se stresu;
 6. Za禳titite se od rubeole;
 7. Preispitajte svoje prehrambene navike;
 8. Redovno spavajte;
 9. Napravite test na toksoplazmozu;
 10. Provetravajte prostor u kome 鱉ivite;
 11. Pijte manje alkohola;
 12. Prestanite s pu禳enjem;
 13. Kafa samo u malim koliinama;
 14. Oprezno s lubrikantima;
 15. Odr鱉avajte testise hladnim;
 16. Smanjite unos ljekova;
 17. Zasad ne planirajte daleka putovanja;